Recensie in Arnhemse Courant, Op het oog, 28 januari 1997
Geschreven door Jan van Krieken

Gemengde technieken van Joop Overkleeft tot en met 6 februari in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Open tijdens kantooruren.

Observatie, intuïtie maar zeker niet in de laatste plaats de esthetiek zijn belangrijke gegevens in het werk van Joop Overkleeft. Hij exposeert het op de eerste verdieping van het Provinciehuis aan de Markt in Arnhem. Zijn opleiding ontving hij aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem. waar hij het afgelopen jaar afstudeerde.

Visuele indrukken opgedaan in de natuur vormen voor Joop Overkleeft de aan leiding orn tot beelden te komen. Hij richt zich daarbij op een detail of op een overzicht in een ruimtelijk landschap. Dat kunnen de beweegiijke, gevoelige, gespannen lijnen van een waterpias of van de boeggolven langs een schip zijn, maar ook de wisselende patronen van trekvogels die over een landschap scheren.

Sterke vereenvoudigingen, waarbij een wisselend patroon van lichtreflecties op golven in kabbelend water omgezet worden in een monurnentaal en eenvoudig ritme van vlekken, ontstaan door een schilderkunstig proces van ‘uitzuiveren’. Vele lagen verf, foto’s en materialen ais koper, met eigen karakteristieken als textuur en lichtabsorbtie voegen zich als een soort van fragmentarische puzzle-stukken in een nieuw beeld. De werken bevinden zich op de grens van realiteit en abstractie. Geen opgepoetste koperplaat, geen recht toe recht aan opgespannen doeken of een romantische overzichtsfoto, maar sporen van erosie, schakelingen van grote en kleine doeken of de kleur en glans van een stuk foto, worden samengebracht in een zoektocht naar een nieuwe beeldende ordening. Sporen uit het werk van Ellsworth Kelly, Scully en Brice Marden zijn daarbij terug te vinden in de composities van Joop Overkleeft. Binnen sterke vereenvoudiging zoekt hij naar balans, naar een harmonie waarbinnen de beelden de confrontaties niet uit de weg gegaan worden. De afzonderlijke delen worden samengebracht in een nieuwe constellatie. Toeval of wetmatigheid, orde of chaos, cultuur en natuur zijn de tegengestelde of in elkaar opgesloten liggende gegevens die de bouwstenen vormen voor het beeldende werk van Overkleeft. De kracht van de beperking, de confrontatje van een dissonant, samen met de esthetiek in een overtuigend samenspel.