Een gedicht over mijn werk gemaakt door Ad Mertens 

Overdenking bij de werken van Joop Overkleeft

opspattend water, bruisend boegbeeld op de rivier 

of zwermen opgewonden ganzen vlak voor de grote trek

vangen in één ogenblik, om vast te leggen op papier of doek: 

het is een moedig gevecht tegen de tijd:

– even aanleunen tegen de eeuwigheid: wetend 

dat het schip verder vaart en het sprankelend beeld

dat je zag nooit meer terug zal keren

en dat de wervelende vlucht van ganzen

slechts een herinnering zal zijn 

– één ogenblik is zo weinig tijd…

wie het vastlegt weet dat de herinnering 

hoogstens één mensenleven beklijft

voor zij sterft in kwijnende schoonheid…

maar misschien als Phoenix bij iedere wedergeboorte

een onuitsprekelijk gevoel zal verspreiden

van vrijheid en verwondering

 

Ad Mertens

februari 2015