Een kans op de ‘gouden olijf’ en het bedrag van 2.000 gulden maakt onder anderen schilder Joop Overkleeft uit Dieren. Zijn werk behoort tot de vijftig beste kunstwerken, die zijn genomineerd door een landelijke jury.

Artikel in de Arnhemse Courant, 6 december 2000
Geschreven door Sandra Bos

Kunstenaars dingen mee naar gouden olijf van nieuw internetbedrijf

AMSTERDAM – Kunst en internet hebben elkaar gevonden en liefdevol omarmd. Steeds meer websites over, voor en door kunstenaars duiken op. De nieuwe website ArtOlive koppelt de officiële opening vrijdag aan een prijsuitreiking. 

‘Kunst zoals Rick het bedoeld heeft’, aldus het motto van ArtOlive. ArtOlive wil op Internet een platform bieden voor de promotie, verkoop en uitleen van hedendaagse kunst. Kunst wordt dan bereikbaar voor iedereen. zo is de gedachtegang. De beelden, schilderijen en andere kunstvoorwerpen op de website www.artolive.com zijn immers overal en altijd direct te bekijken. Mensen en bedrijven die werken willen kopen of lenen, krijgen die gratis thuisbezorgd. ArtOlive neemt de verzekering voor haar rekening. 

Inmiddels heeft het bedrijf een bestand van vijfhonderd kunstenaars en tienmaal zoveel werken. Ook wil het bedrijf het kopen van kunst door bedrijven en particulieren promoten. Er wordt zeifs een landelijke campagne op touw gezet om nieuw publiek aan te boren – geheel binnen de lijn van Van der Ploegs cultuurnota. 

Achtergronden 

Er zitten vier mensen achter het initiatief. Van alles zit in hun achtergronden, behalve kunst. Ze hebben technische- en marketingachtergronden.

“We hebben er geen verstand van”, geeft Allessie ruiterlijk toe. “We willen puur platform zijn.” Want een galerie is ArtOlive niet. Het bedrijf kan ook nooit die functie overnemen. Allessie: “Het voordeel van een galerie is dat je de kunstwerken kunt zien en aanraken. je kunt er zo verliefd op worden. Bij ons zie je de werken alleen op een afbeelding.” 

Maar daarvoor heeft het viertal een oplossing: het uitlenen van kunst: “Dan kunnen mensen het zes maanden in huis hangen en dan de beslissing nemen om het te kopen of niet”, zegt Miessie, die meent dat het bedrijf hiermee geen concurrent vormt voor de reguliere kunstuitlenen.

“De kunstuitlenen worden vaak overvraagd en hebben nauwelijks meer ruimte om hun werk te herbergen. Daar is bij ons geen sprake van, omdat de werken bij de kunstenaars zelf zijn”, aldus Allessie. 

De website ArtOlive wordt vrijdag orn 18.00 uur officieel geopend in kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae aan het Amsterdamse Rokin.

Daar wordt een prijs uitgereikt voor het beste uit een aantal in gezonden kunstwerken. Een kans op de ‘gouden olijf’ en het bedrag van 2.000 gulden maken onder anderen fotograaf Amit Bar uit Doetinchem, schilder Joop Overkleeft uit Dieren en Albert Dedden uit Deventer (installaties).

Hun werken horen tot de vijftig beste kunstwerken, die zijn genomineerd door een landelijke jury. In de ‘hoofdjury’ zitten onder anderen Hester Alberdingk Thijm (Akzo Nobel), Milkco Onrust (galerie Onrust, Amsterdam) en kunstenares Nan Hoover. Van 7 t/m 10 december worden de werken in Arti geexposeerd.